ประเด็นเป็นข่าว 21 ธันวาคม 2563 กมธ.แก้ไข รธน.ถกมาตรา 3 วิธีการลงคะแนนแก้ รธน.-เงื่อนไขทำประชามติ


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ดร.ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม โฆษก กมธ.พิจารณาร่าง รธน. แก้ไขเพิ่มเติมฯ


รายการย้อนหลัง :