Zoom in วันที่ 28 มกราคม 2563 ประเด็น : คพ.ยกระดับรับมือวิกฤติ PM 2.5


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.)


รายการย้อนหลัง :