Zoom in 15 ธันวาคม 2563 ประเด็น คนละครึ่งเฟส 2 ของขวัญปีใหม่คนไทย


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :พรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


รายการย้อนหลัง :