ประเด็นเป็นข่าว 15 ธันวาคม 2563 ประเด็น สภาถกร่าง พ ร บ ยาเสพติด อ้อยและน้ำตาลทราย


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :