ประเด็นเป็นข่าว 14 ธันวาคม 2563 ประเด็น รู้ก่อนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ. 20 ธ ค นี้


จำนวนผู้เข้าชม :11


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ชัชวาล สุขเหล้า ผอ.สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2


รายการย้อนหลัง :