ประเด็นเป็นข่าว 10 ธันวาคม 2563 ประเด็น ครึ่งทางยุทธศาสตร์ด้านกีฬา


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :พล.อ. ธงชัย สาระสุข ปธ.อนุกมธ.ติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศฯ ด้านกีฬา


รายการย้อนหลัง :