ประเด็นเป็นข่าว 8ธันวาคม 2563 ประเด็น รัฐสภาเข้มคุมโควิด 19


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :