ประเด็นเป็นข่าว 4 ธันวามคม 2563 ประเด็น พลิกฟื้นท่องเที่ยวไทย


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


รายการย้อนหลัง :