zoom in วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ประเด็น คพ ชู 12 มาตรการสู้ PM2.5


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :เถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรรมควบคุมมลพิษ


รายการย้อนหลัง :