ประเด็นเป็นข่าว 30 พฤศจิกายน 2563 ประเด็น ก ค ศ ปรับหลักเกณฑ์อัตรากำลังครูใหม่


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.


รายการย้อนหลัง :