Zoom In 26 พฤศจิกายน 2563 ประเด็น คนไทยเฮ!!! “คนละครึ่ง เฟส2” ของขวัญปีใหม่


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :พรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


รายการย้อนหลัง :