ประเด็นเป็นข่าว 24 พฤศจิกายน 2563 ประเด็น เดินหน้าตั้ง คกก สมานฉันท์1


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :คุณสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :