Zoom In 24 พฤศจิกายน 2563 ประเด็น อว ผุด 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย แก้ปมบัณฑิตตกงาน


จำนวนผู้เข้าชม :4


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว. การอุดมศึกษาฯ


รายการย้อนหลัง :