ประเด็นเป็นข่าว 23 พฤศจิกายน 2563 ประเด็น RSV ไวรัสตัวร้าย อันตรายถึงชีวิต


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สธ.


รายการย้อนหลัง :