Zoom in วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ประเด็น เป๋าตังสุขภาพ Health Wallet รักษาโรคง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช./โฆษก สปสช


รายการย้อนหลัง :