Zoom in วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ประเด็น สสส เปิด 10 เส้นทางท่องเที่ยวนำร่องเพื่อคนทั้งมวล


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ภรณี ภู่ประเสริฐ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.


รายการย้อนหลัง :