ประเด็นเป็นข่าว 20 พฤศจิกายน 2563 ประเด็น สหรัฐฯ ตัดสิทธิ์ gsp ไม่กระทบส่งออก


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :วิบุลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ โฆษก กมธ.การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา


รายการย้อนหลัง :