ประเด็นเป็นข่าว 19 พฤศจิกายน 2563 ประเด็น เลือกตั้งท้องถิ่นจ นราธิวาส สุจริต โปร่งใส


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ปธ.กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส


รายการย้อนหลัง :