ประเด็นเป็นข่าว 13 พฤศจิกายน 2563 ประเด็น คนละครึ่ง ผลตอบรับเกินคาด


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ดร.พรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


รายการย้อนหลัง :