Zoom in วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ประเด็น ถอดบทเรียน ท่อส่งก๊าซระเบิด


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :สนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ


รายการย้อนหลัง :