ประเด็นเป็นข่าว 12 พฤศจิกายน 2563 ประเด็น ร้องทบทวนขยายอายุแท๊กซี่เป็น 12 ปี


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นายศดิศ ใจเที่ยง นายกสมาคมแท๊กซี่สาธารณะไทย


รายการย้อนหลัง :