ประเด็นเป็นข่าว 10 พฤศจิกายน 2563 ประเด็น วิป 3 ฝ่ายเตรียมเคาะสัดส่วนประชุมร่วมรัฐสภา


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :