Zoom in วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ประเด็น พณ. ดึง Food Truck แก้วิกฤตคนตกงาน


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


รายการย้อนหลัง :