Zoom in วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ประเด็น ปัดฝุ่น คกก สมานฉันท์ทางออกประเทศไทย


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :องอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์


รายการย้อนหลัง :