Zoom in วันที่ 23 มกราคม 2563 ประเด็น : การกำกับดูและธุรกิอแฟรนไชส์ ภายใต้ กม.การแข่งขันทางการค้า


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :สันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้าและโฆษกคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และ สุภัค หมื่นนิกร ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชน์


รายการย้อนหลัง :