ประเด็นเป็นข่าว 6 พฤศจิกายน 2563 ประเด็น ร้องทุกฝ่ายเปิดใจกว้างร่วมคกก.สมานฉันท์


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :เทพไท เสนพงศ์ สมาชิกผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :