ประเด็นเป็นข่าว 5 พฤศจิกายน 2563 ประเด็น สร้างสังคมไทย ไม่ทนต่อการทุจริต


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอรัปชัน


รายการย้อนหลัง :