Zoom in วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ประเด็น กลับมาอีกครั้ง กับ ปัญหา PM2 5


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร : เถลิงศักดิ์ เพช็รสุวรรณ รองอธิปดีกรมควบคุมมลพิษ


รายการย้อนหลัง :