ประเด็นเป็นข่าว 3 พฤศจิกายน 2563 ประเด็น ประชุมสภาฯ สมัยสามัญนัดแรก


จำนวนผู้เข้าชม :5


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :