ประเด็นเป็นข่าว 2 พฤศจิกายน 2563 ประเด็น ขอทุกฝ่ายร่วม คกก สมานฉันท์ฝ่าวิกฤตประเทศ


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :เสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา


รายการย้อนหลัง :