ประเด็นเป็นข่าว 29 ตุลาคม 2563 ประเด็น เริ่มจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.


รายการย้อนหลัง :