ประเด็นเป็นข่าว วันทีี่ 29 ตุลาคม 2563 ประเด็น จับสัณญาณหนี้ครัวเรือนไทย


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ศิริกัญญา ตันสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคก้าวไกล


รายการย้อนหลัง :