Zoom in วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ประเด็น มหาดไทย เร่งเยียวยาน้ำท่วม


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม


รายการย้อนหลัง :