ประเด็นเป็นข่าว 22 ตุลาคม 2563 ประเด็น ประเด็น จิตแพทย์แนะเสพข่าวไม่ให้เครียด


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นพ.อภิชาติ จริยาวิลาส โฆษกกรมสุขภาพจิต


รายการย้อนหลัง :