ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ประเด็น ส.ส.หนุนเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญฯ


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :