ประเด็นเป็นข่าว 19 ตุลาคม 2563 ประเด็น ติดตามตรวจสอบการใช้เงินตาม พ.ร.ก. 3 ฉบับเยียวยาโควิด


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นายไพบูลย์ นิติตะวัน ปธ.กมธ.วิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตาม พ.ร.ก.3 ฉบับฯ


รายการย้อนหลัง :