ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ประเด็น ปรับเพิ่มเบี้ยผู้พิการ


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :สุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย


รายการย้อนหลัง :