Zoom in วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ประเด็น แผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบแก้วิกฤตน้ำประเทศไทย


จำนวนผู้เข้าชม :4


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธษนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :