ประเด็นเป็นข่าว วันทีี่ 14 ตุลาคม 2563 ประเด็น โศกนาฏกรรมรถไฟชนรถบัสคณะกฐิน


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นิกร จำนง ปธ.อนุ กมธ.พิจารณาศึกษาความปลอดภัยทางถนนและคมนาคม


รายการย้อนหลัง :