ประเด็นเป็นข่าว วันทีี่ 12 ตุลาคม 2563 ประเด็น สะเดาะกุญแจแก้ รธน ก่อนรับหลักการ


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ โฆษก กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ ก่อนรับหลักการ


รายการย้อนหลัง :