รายการ Zoom In วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ประเด็น ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ


จำนวนผู้เข้าชม :4


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ โฆษกกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :