ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ประเด็น สตช.ยกเลิกด่านทั่วประเทศ


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ครูมานิต สังข์พุ่ม รองประธานกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :