Zoom in วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ประเด็น คนละครึ่ง มาตรการยาแรงกระตุ้น เศรษฐกิจไทยปลายปี


จำนวนผู้เข้าชม :6


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ดร.พรชัย ฐีระเวช รองโฆษกกระทรวงการคลัง


รายการย้อนหลัง :