ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ประเด็น : สร้างพลเมืองยุคใหม่ใส่ใจประชาธิปไตย


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :