Zoom in วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ประเด็น “จับกัง 1” เร่งแก้ปัญหาคนไทยเตะฝุ่น-ฟื้นฟูศก.หลัง COVID-19


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน


รายการย้อนหลัง :