ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ประเด็น : ผลกระทบของแรงงานไทย หลังบริษัทปิดตัวลง ย้ายฐานการผลิต


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ชาลี ลอยสูง รองปธ.คกก.สมานฉันท์แรงงานไทย

ประเด็น : ผลกระทบของแรงงานไทย หลังบริษัทปิดตัวลง ย้ายฐานการผลิต


รายการย้อนหลัง :