Zoom in วันที่ 29 กันยายน 2563 ประเด็น : ศธ.เร่งแก้ปัญหาความรุนแรงในโรงเรียน


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


รายการย้อนหลัง :