Zoom in วันที่ 22 กันยายน 2563 ประเด็น : สปสช.ลุยสางโกง


จำนวนผู้เข้าชม :4


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการ สปสช./เลขานุการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเบิกจ่ายอันเป็นเท็จ


รายการย้อนหลัง :