Zoom in วันที่ 16 มกราคม 2563 ประเด็น : แรงงานเฮ!! ปรับค่าเเรง-รับปีใหม่


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :สุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :