Zoom in วันที่ 10 กันยายน 2563 ประเด็น : เปิดพิมพ์เขียวร่างแก้ไข รธน.ฉบับพรรคร่วมรัฐบาล


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ชินวรณ์ บุญยเกียรติ รองประธานวิปรัฐบาล


รายการย้อนหลัง :